Correctie anoniempje

Gisteren plaatsten we kanttekeningen bij Manpower’s anoniem solliciteren initiatief. Uit een nieuw bericht in het AD (en ook de Volkskrant) blijkt het toch anders in elkaar te zitten:

Manpower doet dit voor het eigen personeel, niet voor de bedrijven die bij het uitzendbureau aankloppen. Het gaat om vierhonderd vacatures, waarop belangstellenden anoniem kunnen reageren.

Waarvan akte. Maar nu doet zich een veel groter probleem voor. De crux zit hem natuurlijk in dat kunnen. Kansarme allochtonen zullen inderdaad graag anoniem solliciteren. Maar een kansrijke autochtoon zet natuurlijk z’n naam onder z’n brief. Gevolg: een personeelschef die een anonieme sollicitatie binnen krijgt, weet al hoe laat het is. En dus is zo’n sollicitatie nauwelijks nog anoniem te noemen. Inderdaad, Fokke en Sukke slaan de spijker op z’n kop (bedankt Pim!)

Anoniempje

Uitzendbureau Manpower gaat een proef nemen met anoniem solliciteren. Bij het aanbieden van kandidaten aan bedrijven die tijdelijke banen te vergeven hebben, worden geen namen meer vermeld, maar alleen feitelijke mededelingen over opleiding en ervaring,

zo lezen wij vanochtend in het AD. Sympathiek initiatief. OK, het is al eens eerder onderzocht, maar meer onderzoek juichen wij altijd toe.

Valt er dan helemaal niets op aan te merken? Nou ja, toch wel. Stel u hebt een bedrijf en bent op zoek naar een werknemer. Er komt een stapel sollicitaties binnen.  De meeste sollicitaties zien er uit zoals sollicitaties er altijd uitzien. Maar een aantal komt via Manpower, en hebben alleen “feitelijke mededelingen over opleiding en ervaring”. Dat is een stuk minder informatief. U zult dus al snel geneigd zijn de werkzoekenden van Manpower links te laten liggen en voor de reguliere kandidaten te gaan. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent.

Het probleem is dus dat hier maar een gedeelte van de sollicitaties anoniem is. En dat zal de resultaten beinvloeden. De uitkomst kon wel eens zijn dat haast niemand van Manpower nog wordt aangenomen, allochtoon of autochtoon. In een ideale onderzoeksopzet zou je alle sollicitaties anoniem willen hebben. Of zelfs allochtonen gewoon onder Nederlandse namen laten solliciteren, zoals in de eerder aangehaalde Amerikaanse onderzoeken het geval was.

Levens redden

Goed, we zijn allemaal een beetje van de kaart door de grote Donorshow en op zulke momenten is het moeilijk om het hoofd koel te houden. Maar dit bericht spant wat mij betreft de kroon.

In de vergelijking beschikbare organen = aantal doden maal fractie donoren gaat de aandacht volgens VVD TK-lid Van Miltenburg teveel uit naar de tweede factor. Meer organen komen ook beschikbaar als het aantal vroeg overledenen wat stijgt. En dus het logische voorstel: schaf de verplichte autogordel af.

Gewaagd en een beetje gek, dat voorstel, maar vooral: ineffectief. De reden: het Peltzman effect.

Slim Uitstoot Verminderen?

Het kabinet wil iets aan het milieu doen en gaat daarom de aanschaf van ‘benzineslurpende SUV’s’  (we hadden het er al eens eerder over) zwaarder belasten en de aanschaf van zuinige auto’s stimuleren.

Goed plan? Niet echt. Allereerst: het milieu vervuil je als je in een auto rondrijdt, niet als je hem aanschaft. Als we iets voor het milieu willen doen, dan ligt het dus veel meer voor de hand om een hoger prijskaartje te hangen aan elke uitgestote kilo CO2 en dus de prijs van benzine te verhogen. Iemand die heel veel in zijn zuinige auto rondrijdt stoot immers nog steeds meer CO2 uit dan iemand die weinig in zijn SUV rondrijdt.

Ten tweede. Door een hogere belasting op SUVs zullen er inderdaad mensen zijn die  hun keus op een iets zuinigere auto laten vallen. Maar er zullen ook mensen zijn die op dit moment een auto te duur vinden, maar vanwege een extra subsidie op zuinige auto’s er wel eentje gaan aanschaffen. Per saldo zal door deze maatregel het aantal auto’s dus toenemen. Dat kan niet de bedoeling zijn. En nog erger: daardoor zou uiteindelijk de CO2-uitstoot zelfs kunnen toenemen.

Grabbelton

  • Vorige week vrijdag vond het eindexamen VWO plaats voor de vakken economie 1 (bijvak) en economie 1,2 (hoofdvak). De reacties van Sterken en Heertje en Schöndorff staan hier. De examens zelf plus uitwerking staan hier en hier.
  • Hebben economen ook een mening over de op handen zijnde Grote Donorshow? Reken maar. Zie hier of hier. Tim Worstall vindt het walgelijk. De reacties van politici en medici dan. Ook lezenswaardig: Sally Satel, zelf ontvanger van een nier. Zij is medicus, maar aanzienlijk genuanceerder dan het Nederlandse medisch establishment.
  • We schreven meermalen over pogingen om zwarte handel in kaartjes te verbieden. De New York Times meldt dat de staat New York nu deze handel legaliseert [via].
  • Mijn collega Laura Spierdijk is onderwerp van een bericht bij Freakonomics.