Tis wat met die economie

Als Kees Driehuis de volgende plechtige woorden spreekt weet je dat het interessant wordt:

Het inherente gebrek van het kapitalisme is de ongelijke verdeling van zegeningen, terwijl de inherente waarde van het socialisme ligt in de gelijke verdeling van ellende, aldus Winston Churchill over staathuishoudkunde.

Het zou toch niet waar zijn: een vraag over economie in per seconde wijzer! En in de toegankelijke categorie deze eeuw nog wel. Eens kijken hoe het met uw kennis staat: naast het nerveuze gezicht van kandidaat Vincent Scholten ziet u negen economische stromingen. Koppel ze zo snel mogelijk aan onderstaande omschrijvingen; antwoorden na de klik.

Persecondewijzer

 1. Vormde de theoretische en economische grondslag voor het communisme.
 2. De waarde van een goed wordt bepaald door de kosten, aldus Adam Smith, eind 18e eeuw.
 3. Groei van de geldhoeveelheid beperken om inflatie tegen te gaan.
 4. Vrijhandel ter verbetering van de economische positie van de staat in het Europa van de 16e en 17e eeuw.
 5. De overheid moet ingrijpen om economische schommelingen te reguleren.
 6. Natuur en landbouw zijn de basisrijkdom van een land, zij zagen handel als improductief.
 7. Nationale economie beschermen onder andere door invoerbeperkende maatregelen.
 8. Economische groei van het rijke westen mag niet ten koste gaan van de derde wereld en het milieu.
 9. Stroming van de subjectieve waardeleer, zocht de waarde in het nut van goederen.

En dit zijn de goede antwoorden, met tussen haakjes dat van de kandidaat:

 1. Marxisme (goed)
 2. Klassieke school (fout: monetarisme)
 3. Monetarisme (fout: neoklassieke school)
 4. Mercantillisme (fout: pas, wordt andersglobalisten)
 5. Keynesianisme (goed)
 6. Fysiocratisme (goed)
 7. Protectionisme (goed)
 8. Andersglobalisten (fout: mercantillisme)
 9. Neo-klassieke school (fout: klassieke school)

Oei. Met 2 jokers haalt Vincent ternauwernood het minimum van 6 goede antwoorden. Hehe, daar zijn we doorheen verzucht de presentator na afloop.

Tja, op deze manier wordt economie er niet populairder op. Negen stoffige stromingen die voor het merendeel door de geschiedenis zijn ingehaald. Eerlijk toegegeven moest ik ook behoorlijk nadenken over het verschil tussen de mercantillisten en de fysiocraten. En is er echt geen betere manier om de neoklassieke school te omschrijven?

Jammer, want het beeld van economie als een wetenschap van elkaar bestrijdende stromingen is niet fraai, en ook zeker niet meer actueel. Zou er geen betere vraag over economie te stellen zijn? Vast wel. Doe eens uw best in het commentaar, dan laten kunnen we de redactie een handje helpen.

Auteur: Thijs

Econoom. Krantenlezer. Stuurman aan wal.

7 gedachten aan “Tis wat met die economie”

 1. Sodeju, dat valt nog niet mee. Gelukkig heb ik in een grijs verleden nog eens een vak “Geschiedenis van het Economisch Denken’ gevolgd. Want wat deze vraag met ‘deze eeuw’ te maken heeft is wat onduidelijk; de meeste stromingen zijn van ettelijke eeuwen geleden. Sowieso wat vreemd dat ze het bij Per Seconde Wijzer het nog steeds over ‘deze eeuw’ hebben als ze de vorige (want 20e) bedoelen, maar dit terzijde.

  Maar goed, het is iets. Een alternatieve vraag zou ik ook niet kunnen verzinnen, zeker niet eentje die voor een publiek van niet-economen te doen is. (‘En waar ik Peltzman Effect zei het Ricardo Effect. Stop.’)

 2. Behavorial economics en neuroeconomie lenen zich wel goed voor een quizvraag met al hun anomalien. Maar ook dat is voor niet-economen niet te doen.

  Ook deze vraag vond ik niet al te sterk, nog afgezien van het beeld van de economische wetenschap dat geschetst wordt. Ik bedoel volgens een artikel in een recente Journal of Economic Perspectives is een van de weinige dingen waar economen het over eens zijn, dat protectionisme schadelijk is. En dat wordt als valide stroming binnen de economie gezien door Per Seconde Wijzer.

  De beschrijvingen van het keynesiasisme en de neo-klassieke school zijn nogal belabberd. Ook meende ik dat een kenmerk van mercantilisme een beschermde thuismarkt was (en dus niet de vrijhandel die hierboven wordt beschreven). En sinds wanneer is andersglobalisme een stroming binnen de economie?

 3. Ook ik kon Mercantilisme niet plaatsen, om precies dezelfde reden als Pim. Volgens mij streefden Mercantilisten naar een zo groot mogelijk overschot op de lopende rekening, o.a. door protectionistische maatregelen.

  Overigens heb ik er niet zoveel problemen mee als economie wordt neergezet als een wetenschap met stromingen die het niet altijd eens zijn. Misschien dat de debatten vroeger feller waren en de niet-mainstream zich door het uitdijende tijdschriftenaanbod en de publish-or-perish cultuur in “eigen” tijdschriften heeft teruggetrokken, maar “andere” gezichtspunten zijn nog steeds aanwezig. Om een voorbeeld te geven: er is meer dan genoeg theorie (empirisch ondersteund) die zegt dat protectionisme in “infant industries” welvaartsverhogende effecten heeft! Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals het bestaan van sterke leereffecten in zulke sectoren. Wetenschappelijk debat over zulke zaken is alleen maar goed, lijkt me…

 4. De enquete in de Journal for Economic Perspectives ik naar verwees, stelde de vraag of men voor opheffing van handelsbarrieres in de VS is. En daarop was het antwoord van bijna alle economen ja. Voor de VS geld het infant industries argument (natuurlijk) niet. Even goed is protectionisme meer een standpunt (die in sommige gevallen wellicht wetenschappelijk te onderbouwen is) dan een stroming. Het is geen theorie die uitspraken doet over allerlei aspecten van de economie, zoals de klassieke school of het marxisme dat wel doet.

 5. Jullie hebben gelijk qua mercantilisme, ik was zelf ook even in de war gebracht. Mercantilisten wilden zoveel mogelijk uitvoeren en zo min mogelijk invoeren, om dat aan te duiden als “vrijhandel” is klinkklare onzin.

  Ha die Bart! Uiteraard heb je gelijk als je stelt dat economen het niet altijd met elkaar eens zijn. Anders komt de wetenschap ook geen steek verder. Maar je voorbeeld is dan ook aanzienlijk genuanceerder dan de botte tegenstellingen tussen de scholen die in de vraag worden aangedragen: ik neem aan dat ook aanhangers van het infant industry argument niet graag in het “protectionisten”-kamp worden gezet, om maar eens een voorbeeld te noemen.

  Zelf heb ik een enorme hekel aan het denken in stromingen en hokjes. Dan krijg ik altijd associaties met fundamenteel-religieuze stromingen tussen wie een gesprek niet mogelijk is, en dat is weinig wetenschappelijk. Bovendien wekt het bij het grote publiek de indruk dat je economen niet serieus hoeft te nemen, ze vertegenwoordigen immers maar een stroming en er is toch altijd wel een stroming die het tegenovergestelde denkt.

 6. Ik heb er eens een tijdje over nagedacht, maar volgens mij zijn er voldoende leuke PSW-vragen te bedenken. Negen recessies, negen nobelprijswinnaars, negen kartels. En bijvoorbeeld: negen koersen waarvoor Europese munten in de Euro opgingen. Kent u ze nog?
  1936.27
  13.7603
  166.386
  200.482
  40.3399
  1.95583
  6.55957
  2.20371
  0.787564

  Matchen met
  Escudo
  Peseta
  Lire
  Gulden
  Mark
  Belgische Franc
  Franse Franc
  Ierse Punt
  Schilling

 7. Jazeker ken ik die, wat volstrekt zinloos is trouwens.
  1936.27: Lire
  13.7603: Schilling
  166.386: Peseta
  200.482: Escudo
  40.3399: Belgische Franc
  1.95583: Mark
  6.55957: Franse Franc
  2.20371: Gulden
  0.787564: Ierse Punt

  Geen jokers Kees.

Reacties zijn gesloten.