Werkplek

Op mijn werkplek is inmiddels al ruim een jaar een grootscheepse verbouwing gaande. Dat betekent overlast, vaak heen en weer verhuizen en andere ergernis. Gelukkig is het allemaal niet voor niets, zo blijkt uit het Eerste Nationale Werkplekonderzoek:

Volgens het onderzoek krijgen mensen meer zin en plezier in hun werk als hun kantoor huiselijk is ingericht. Bijna de helft van de ondervraagden zou hierdoor zelfs langer willen doorwerken.

Merkwaardig genoeg wordt in het bericht de meest voor de hand liggende conclusie niet getrokken.  Als een huiselijke werkplek goed is voor creativiteit en productiviteit, wat is dan de meest ideale werkplek? Precies. Thuis. En het lost nog het fileprobleem op ook.