Exit REA

Tja, net nu Chris Rea weer elk kwartier op de radio is houdt de REA, de raad van economisch adviseurs van de Tweede Kamer, ermee op. Al eerder werd bekend dat de raad vond dat de kamer te weinig luisterde en nu, ondanks een redelijk positieve zelfevaluatie in ESB, stoppen ze ermee. De oorzaak?

Het parlement sprak onlangs met de REA. Volgens [kamerlid en initiatiefnemer] De Nerée hebben de economen aanstoot genomen aan de kritische toon van veel fracties. Zo vond Paul Tang van de PvdA de adviezen veel te politiek. Ook de SP toonde zich geen groot voorstander van de REA.

Jammer. In de economie komt vaak de volgende situatie voor: de huidige regels zijn niet efficiënt, maar het veranderen van die regels gaat ten koste van een (beperkte) groep mensen. De hypotheekrenteaftrek, bijvoorbeeld: drijft de huizenprijs op, geeft perverse prikkels, levert niets op in termen van huisvesting. Maar afschaffen is op korte termijn slecht voor huizenbezitters. Andere voorbeelden zijn de huurmarkt en bescherming van bedrijven tegen concurrentie, allemaal zaken waarover de REA zonder omhaal aan heeft gegeven hoe het eigenlijk zou moeten. In die zin was de REA eerder te economisch, en niet politiek genoeg.

Het probleem is natuurlijk dat aanpassingen politiek niet haalbaar zijn. Maar dat is geen reden om dan maar te zwijgen over de onwenselijkheid van de huidige situatie. Is met het verscheiden van de  REA het debat nu dood? Welnee: de hoogleraren gaan terug naar hun universiteit en kunnen van daaruit blijven zeggen wat gezegd moet worden, of de politiek dat nu leuk vindt of niet.

Auteur: Thijs

Econoom. Krantenlezer. Stuurman aan wal.