Nullijn

VNO-NCW voorzitter Wientjes pleit voor een nullijn voor iedereen. We mogen toch hopen dat hij daarmee iets anders bedoelt dan wat Teletekst er in de tweede alinea hieronder van maakt.

106-01

(Dank aan Bart)