Emissierechten en de luchtvaart

Woensdag gaat de EU beslissen of de luchtvaartmaatschappijen ook mee moeten gaan doen aan het systeem van verhandelbare emissierechten. Dat is een bijzonder slim systeem waarbij de overheid vaststelt hoeveel CO2 er in totaal uitgestoten mag worden, maar waarbij die uitstootrechten verhandelbaar zijn. Bedrijven die in staat zijn om hun CO2-uitstoot te verlagen, kunnen hun emissierechten dan verkopen aan andere bedrijven. Op die manier kan een bepaalde beperking van CO2-uitstoot op de meest efficiente manier bereikt worden.

Het Wereldnatuurfonds is bang dat de vliegtuigmaatschappijen hun emissierechten kado gaan krijgen, en ook dat ze teveel van die rechten gaan krijgen:

De sector zou tot 3,5 miljard euro per jaar kunnen verdienen door de rechten door te verkopen of door te berekenen aan de passagiers.

Het is waar dat de maatschappijen geld kunnen verdienen door de rechten die ze niet nodig hebben, door te verkopen. Maar dat ze datzelfde bedrag zouden kunnen verdienen door de rechten door te berekenen aan passagiers, dat is vreemd. Het suggereert dat hoe meer rechten de luchtvaartmaatschappijen krijgen, des te hoger de prijs is die ze aan passagiers in rekening zullen brengen. En dat klopt niet. Sterker nog, de ticketprijs daalt juist met dat aantal rechten.

De prijs voor emissierechten wordt uiteindelijk bepaald op een vrije markt. Bij het bepalen van de prijs voor een ticket zullen maatschappijen in principe uitgaan van de kosten van het vervoeren van een passagier. Bij die kosten horen straks ook de kosten van de emissierechten die je nodig hebt om die passagier te kunnen vervoeren. Daarbij maakt het niet uit of de maatschappij die rechten al in zijn bezit heeft. Uiteindelijk gaat het immers om de opportuniteitskosten.

Als luchtvaartmaatschappijen straks ook emissierechten nodig hebben om CO2 te mogen uitstoten, zal dat dus inderdaad leiden tot hogere ticketprijzen. Maar dat effect op de ticketprijzen is onafhankelijk van de vraag of de luchtvaartmaatschappijen de rechten kado krijgen of via een veiling moeten aanschaffen, zoals de staatssecretaris wil. Naarmate de luchtvaartmaatschappijen meer emissierechten krijgen, zal de prijs van die rechten dalen (het totale aanbod gaat immers omhoog), waardoor de opslag op de ticketprijs uiteindelijk juist lager wordt.