Russische babybonus

Wij hadden het al eens over prikkels voor het krijgen van babies, en dat die ook echt werken.

Ook uit Rusland komen berichten over een dergelijke prikkel. De gouverneur van Ulyanovsk besloot een paar jaar geleden dat iedereen die een baby krijgt op Ruslanddag (12 juni) in aanmerking komt voor een prijs. Hier staat een verontrustend verslag van de gevolgen. Kort samengevat: worden er normaal gesproken 4 babies per dag geboren, op 12 juni jongstleden waren het er 18, op 11 juni maar 2 en op 13 juni nul. [via]