Winkeltjes als beschermd stadsgezicht

De SP roept op tot een maximale huurverhoging voor “kleine winkeliers en authentieke zaakjes” om te voorkomen dat zij als de wijk wordt opgeknapt, de tent moeten sluiten. Het idee is dat deze zaken een functie hebben buiten het aan de man brengen goederen en diensten. De vriendelijke glimlach van de winkelier, het authentieke voorkomen van de zaak, het zijn externe effecten waar de wijk baat bij heeft maar waar de winkelier geen geld voor krijgt.

Het idee doet denken aan de (iets grotere) problematiek van de Europese boeren. We zien graag een koe in de wei en een boerenknecht die langzaam met een praam door de vaarten dregt. Maar voor die diensten krijgt de boer niets, en dus verdwijnt de praam en verrijzen grote stallen in het landschap. Wat hieraan te doen?

Het antwoord ligt natuurlijk bij Coase. Bij externe effecten is het efficiënt om een contract te sluiten tussen de betrokken partijen waarbij iedereen krijgt wat hij/zij wil. Dat kan alleen als de eigendomsrechten goed vastliggen.

Voor beide problemen is dat hier het geval. De landschapsconsument ziet zich vertegenwoordigd door de staat, die boeren betaalt om aan landschapsbeheer te doen. Een directe betaling voor een dienst, dat is efficiënter dan het beïnvloeden van bijvoorbeeld de melkprijs zoals Europa jarenlang deed. En ook voor wat betreft de winkeliers kan het best nuttig zijn om de externe effecten contractueel te compenseren door te betalen voor het drijven van een authentieke winkel. Maar om dat te doen door in te grijpen in de huurprijs, dat lijkt een slecht idee. Daarmee wordt namelijk de verhuurder gedupeerd, en die is geen partij bij de externe effecten. Dat heeft weer gevolgen voor de bouw van nieuwe panden en de kansen van toekomstige kleine winkels. Want wie verhuurt nog aan een kleine winkelier als daarmee de toekomstige huur gemaximeerd wordt?

Het is een voorbeeld van zichtbare en onzichtbare kosten: een directe subsidie voor authenticiteit kost geld en het bevriezen van de huur niet, zo lijkt het. Maar wie verder nadenkt ziet dat het verstoren van de markt uiteindelijk tot meer verlies leidt dan een directe betaling. Oude koek, lees het na in Bastiat*. Meer Coase in de praktijk hier.

[*] De link naar Bastiat in deze post werkt niet meer. Alternatieven: Gutenberg, Archive.org. (Dank aan Enno.)

Auteur: Thijs

Econoom. Krantenlezer. Stuurman aan wal.

Eén gedachte over “Winkeltjes als beschermd stadsgezicht”

  1. Een verhuurder kan wel degelijk een partij zijn bij externe effecten. Een verhuurder is meestal eigenaar van een heel winkelcentrum, waardoor (bepaalde) externe effecten geïnternaliseerd worden.

    Neem bijvoorbeeld een supermarkt: een supermarkt in je winkelcentrum zorgt voor extra bezoekers, waar kleinere winkels van profiteren. Daarom betaalt een supermarkt vaak een relatief lage huur, op voorwaarde dat er daadwerkelijk de winkel open blijft.

    Echter, hier is de SP het niet mee eens:
    “Het Kamerlid wil ook dat niet langer wordt toegestaan dat winkelcentrumeigenaren grote supermarkten korting geven op de huurprijs per vierkante meter, terwijl kleine ondernemers het volle pond betalen.” (zie link)

    Ik denk daarom niet dat externe effecten de reden zijn dat de SP deze maatregel wil invoeren…

Reacties zijn gesloten.