Plasprotocol

Niet direct economie-gerelateerd, maar het gaat over efficientie, dus eigenlijk ook weer wel. Hoe dan ook, ik wel het u niet onthouden, deze analyse omtrent het optimale aantal urinoirs.