Opiniepeiling

Verkiezingen! Dat geeft ons opnieuw de gelegenheid om de mening van het Nederlandse volk over economische problemen te peilen via de stemwijzer-methode. Twee jaar geleden gebruikten we hetzelfde principe: stemmers vullen de stemwijzer in om hun politieke voorkeur te bepalen, maar laten tegelijkertijd hun mening over tal van kwesties achter. Als de gemiddelde invuller overeenkomt met de gemiddelde stemmer dan hebben we een schitterende opiniepeiling.

Na de klik de stand van hedenochtend (na 292.688 stemmers) op de duidelijk economische items. We kunnen, evenals twee jaar geleden, concluderen dat de Nederlandse stemmer houdt van zekerheden en verworven rechten, en zeker niet van flexibiliteit. Nivellering is favoriet. Anders dan in 2009 worden economische onderwerpen in deze stemwijzer veruit het belangrijkst gevonden.

Stemmers mogen aangeven welke onderwerpen extra belangrijk zijn. Er zijn 24 vragen, in de tabel staat de positie van de vraag in de top-24 (1 is het belangrijkste onderwerp, 24 het minst belangrijk). Alles is economie, maar ik heb zes stellingen gepakt die direct tot het economisch domein behoren.

Stelling Eens Oneens Belangrijk
2. De leeftijd waarop iemand een AOW-uitkering krijgt moet 65 jaar blijven. 54% 37% 2
3. Het moet voor werkgevers gemakkelijker worden om werknemers te ontslaan. 33% 54% 7
4. De hypotheekrenteaftrek moet de komende jaren onaangetast blijven. 53% 34% 1
18. De hoogte van de kinderbijslag moet afhankelijk worden van wat iemand verdient. 74% 21% 5
19. De overheid moet weer zijn eigen vervoersbedrijven beheren. 64% 20% 20
21. Het collegegeld moet fors omhoog voor studenten die meer dan een jaar extra over hun studie doen. 33% 56% 3

Een verdrietig beeld.  De bevolking houdt niet van lump sum en ziet een flexibele arbeidsmarkt niet zitten. Het zou me zeer verbazen als de meerderheid van de Nederlandse economen op al deze stellingen niet met de minderheid van de bevolking mee zou stemmen. Zijn we inderdaad volksvreemd?

Auteur: Thijs

Econoom. Krantenlezer. Stuurman aan wal.

2 gedachten aan “Opiniepeiling”

  1. Tja. Een en ander valt toch een beetje in de categorie Lagere Belastingen, Hogere Uitgaven. Het liefst in combinatie met een verlaging van het financieringstekort waarschijnlijk.

Reacties zijn gesloten.