Piek beroepsbevolking?

Met de pensionering van de babyboomers is de grote uitstroom van de Nederlandse arbeidsmarkt begonnen. Ergens in deze jaren moet het moment daar zijn dat het aantal mensen op de Nederlandse arbeidsmarkt niet meer stijgt maar daalt. Het CBS schrijft daarover [pdf]:

Die grafiek ziet er trouwens nogal dramatisch uit,

hoewel de herziening (van stippellijn naar doorgetrokken lijn) ook nogal fors is. Hoe dan ook, we zouden eens moeten kijken naar de omvang van de beroepsbevolking in de data om te zien of de piek al in zicht is.

Dit is het aantal mensen tussen de 15 en 65 (duizenden):

Die piek hebben we dus al gehad. Maar dat wil niet zeggen dat we de piek in beroepsbevolking ook al achter ons hebben. Om bij de beroepsbevolking te horen moet iemand niet alleen de juiste leeftijd hebben, maar ook daadwerkelijk de arbeidsmarkt op. Dat doen jonge mensen meer dan ouderen (met name onder vrouwen) en dus kan de beroepsbevolking toenemen bij een dalend aantal 15-65 jarigen. Meer cijfers:

De geregistreerde beroepsbevolking groeit de laatste jaren niet meer echt. Het voorlopige maximum, 7,890 mln, ligt in het derde kwartaal van 2009. Het daadwerkelijke aantal mensen aan het werk piekte al een jaar eerder, op 7,534 mln. Daarna eiste de crisis zijn tol.

Betekent dit dat we de maximale omvang van de Nederlandse arbeidsmarkt al gehad hebben? Niet noodzakelijk; het laatst bekende kwartaal zaten we qua beroepsbevolking maar 34,000 mensen onder de top. Er bestaan bovendien rapporten die de piek van de Nederlandse beroepsbevolking pas rond 2015 leggen. Aan de andere kant is de onzekerheid groot (zie de herziening in de eerste grafiek) en daalt de potentiële beroepsbevolking momenteel met 15,000 man per kwartaal (grafiek 2). Als de crisis nog even aanhoudt en meer mensen zich afkeren van de arbeidsmarkt kan over een paar jaar blijken dat we de maximale omvang van de Nederlandse arbeidsmarkt al in 2009 gehad hebben.

Auteur: Thijs

Econoom. Krantenlezer. Stuurman aan wal.

2 gedachten aan “Piek beroepsbevolking?”

  1. Hartstikke leuk allemaal dat piek-zoeken, maar het gaat er natuurlijk om wat dit betekent voor de Nederlandse economie.

    Een deel van de hoge economische groei in de jaren 90 kwam uit de stijgende beroepsbevolking en de stijgende arbeidsparticipatiegraad. Een dalende beroepsbevolking zal de groei van de economie juist drukken.

    Dankzij de demografische veranderingen heeft Nederland komende decennia een lagere trendgroei. Schattingen van de Rabobank lopen van -0,5% per jaar voor de komende tien jaar tot -1% per jaar in het decennium daarna.

  2. Helemaal waar. De groei per werknemer zal niet lager worden, maar de productiekracht van de totale Nederlandse economie groeit wel minder snel. En dat terwijl we er met de recent gepensioneerden een grote groep rijke consumenten bijkrijgen.

Reacties zijn gesloten.