Loterij

Hoezee, er is weer een groep gedupeerde burgers die zich organiseert om een proces aan te spannen tegen de Staat. De Staatsloterij, dit keer. Die werd eerder door de Reclamecodecommissie op de vingers getikt wegens het suggereren dat onder alle verkochte loten geloot werd, terwijl dat alleen maar onder verkochte alle loten bleek te zijn. Concreet schijnt dat te betekenen dat er elke maand slechts 3 prijzen van 50.000 en 100.000 euro vallen, en niet 20.

Nu is er loterijverlies.nl, "een initiatief van Morand Juridische Bijstand" die gedupeerden verenigt en een bedrag van "minstens een half miljard" claimt. Tegen "lage kosten" mogen gedupeerden zich aanmelden.

Toch eens rekenen…  In totaal is er per maand dus 17 maal 150.000 euro is een slordige 2,5 miljoen euro te weinig uitgekeerd, dat is 30 miljoen op jaarbasis. Volgens het jaarverslag van de loterij bedraagt de omzet zo’n 500 miljoen per jaar, wat betekent dat er 6% te weinig is uitgekeerd. De feitelijke schade voor iemand die meespeelt met een lot van 14,50 is dan 87 cent,  of ruim 10 euro op jaarbasis. Mocht loterijverlies de rechtzaak al winnen, wat mij onwaarschijnlijk lijkt, dan is redelijkerwijs dat het bedrag waar zo’n gedupeerde recht op heeft.

Stel u speelde 5 jaar lang mee, met 1 lot. Uw schade is dan ongeveer 50 eur0. De kosten van inschrijven bij loterijverlies bedragen "slechts" 25 euro. Bovendien toucheren ze nog eens 15% van de vergoeding van 50 euro, zodat er voor de gedupeerde slechts 20 euro overblijft. In het meest gunstige geval natuurlijk. Inderdaad: waarschijnlijk besteedt u uw geld beter door nog een extra lot te kopen in de staatsloterij.

De enige echte winnaar is Morand Juridische Bijstand, die inmiddels 19.000 aanmeldingen zou hebben en dus een slordige half miljoen euro heeft getoucheerd.