Mag ik u wat vragen?

De minister van EZ acht anoniem solliciteren niet nodig. Een beslissing genomen op basis van ons kleine literatuuroverzicht, misschien? Helaas: de minister is overtuigd door een enquête onder werkgevers. Die geven aan bij sollicitanten niet te letten op afkomst.

Op die manier kunnen we meer problemen oplossen: een enquête onder winkelbezoekers zal zeker opleveren dat geen van hen ooit iets steelt. Enquêtes onder automobilisten geven zonder twijfel aan dat geen van hen ooit door rood rijdt. Etcetera.

Auteur: Thijs

Econoom. Krantenlezer. Stuurman aan wal.

Eén gedachte over “Mag ik u wat vragen?”

  1. Kleine update: De onderzoekers zeggen nu zelf ook dat op basis van hun onderzoek helemaal geen conclusies over discriminatie kunnen worden getrokken. Bovendien blijkt uit Rotterdams onderzoek dat sollicitatiebrieven verstuurd onder een allochtone naam wel degelijk minder kans maken op een uitnodiging dan brieven verstuurd onder een autochtone naam.

Reacties zijn gesloten.