Lang niet gek (bis)

Wij zijn van mening dat rekeningrijden leidt tot een kleiner aanbod van autoverkeer, en dus tot minder files, zoveel mag bekend zijn. En, kijk eens aan, ook onderzoek in Nederland komt nu tot dezelfde conclusie: bij een proef waarbij automobilisten 5 euro krijgen (inderdaad, krijgen, conform eerdere adviezen van Thijs) om de ochtendspits te mijden, gaat tweederde op dat aanbod in. Ook de OESO pleit voor versneld invoeren van rekeningrijden in de Randstad. De ANWB blijft intussen hardnekkig zoeken naar andere oplossingen.