Illegaal downloaden heeft geen effect op CD-verkoop

Het gebeurt niet vaak dat een artikel in het Journal of Political Economy in Nederland in het nieuws komt. Het artikel van Oberholzer-Gee and Strumpf is dan ook nogal opvallend. De auteurs laten ondubbelzinnig en overtuigend zien dat illegaal downloaden geen merkbaar effect heeft op de verkoop van CDs.

Het valt niet mee om het effect van illegaal downloaden op de verkoop van CD’s te meten. Immers: muziek die populair is wordt vaak gedownload en vaak verkocht, maar het een is natuurlijk niet een direct gevolg van het ander. Maar Oberholzer-Gee and Strumpf hebben een uiterst slimme manier om dat probleem te omzeilen. Kort samengevat komt dat op het volgende neer. De auteurs kijken naar alle CDs die gedurende een aantal maanden door Amerikanen zijn gedownload op een wereldwijd muziekuitwisselnetwerk. Die gegevens koppelen ze aan verkoopcijfers, en aan gegevens over Duitse schoolvakanties.

Het blijkt namelijk dat Duitse tieners tijdens hun vakantie aanzienlijk vaker op zo’n netwerk zitten. Dat heeft als gevolg dat het ook in de VS veel gemakkelijker is om muziek te downloaden tijdens Duitse schoolvakanties. Tijdens Duitse schoolvakanties nemen downloads in de VS dan ook aanzienlijk toe. Als downloaden een negatief effect heeft op CD-verkopen, dan zou er tijdens Duitse schoolvakanties in de VS dus een dip zichtbaar moeten zijn in de verkopen van CDs die in deze periode veel vaker gedownload worden. En die dip is er niet. Nou ja, die is er nauwelijks, en niet statistisch significant. De onderzoekers vinden dat het effect op de verkoop ten hoogste 1% bedraagt.

De auteurs leveren nog veel meer indirect bewijs dat lagere CD-verkopen niet het gevolg kunnen zijn van illegale downloads. Bijvoorbeeld: aan de oostkust van de VS is het veel makkelijker om te downloaden, omdat er meer overlap is met tijdzones waarin Europeanen online zijn. Toch zijn aan de oostkust de CD-verkopen niet sterker gedaald dan aan de westkust. Ook blijken in genres waar veel wordt gedownload, de CD-verkopen niet sterker te zijn gedaald dan in genres waarin dat niet het geval is. Ook blijkt dat in periodes waarin het illegaal downloaden sterker is gestegen, de CD-verkopen niet sterker te zijn gedaald.

5 gedachten aan “Illegaal downloaden heeft geen effect op CD-verkoop”

 1. Dat er tijdens Duitse schoolvakanties geen significante daling te zien is in de CD-verkoop is m.i. nog geen onomstotelijk bewijs dat de mogelijkheid tot downloaden geen negatief effect heeft op de verkoop. Mensen die een bepaalde CD liever (gratis) downloaden dan kopen, zijn gedurende het hele jaar (en niet alleen tijdens de Duitse schoolvakantie) niet bereid het schijfje in de winkel aan te schaffen. Ze stellen het downloaden alleen uit tot de “Schulferien” is begonnen, omdat het dan wat makkelijker gaat. Dit zou dus betekenen dat de mogelijkheid van illegaal downloaden de verkoop in alle perioden van het jaar doet afnemen, iets wat je volgens mij ook wel het geval is.

 2. Natuurlijk het probleem met het gebruik van instrumentele variabelen: in hoeverre zijn de variabelen echte exogenen. Remco’s verklaring is dat de gemiddelde Amerikaanse downloader weet dat er een Schulferien-effect is en bewust wacht. Dat lijkt mij onaannemelijk. Geen onomstotelijk bewijs natuurlijk, maar wel een van de vele die in deze richting wijzen.

 3. Hee! Nog een Remco!

  Er zijn inderdaad mensen die nooit meer een CD willen kopen, maar daar staan mensen tegenover die juist de dingen willen kopen die ze gedownload hadden en leuk blijken te vinden. Volgens het onderzoek is het netto effect zo’n beetje nul.

  Als het makkelijker is om te downloaden, dan is de impliciete prijs van downloaden lager. Als dat geen effect heeft op de verkoop van CDs, dan betekent dat dus dat de produkten noch complementen, noch substituten zijn. Uiteraard heb ik niet alle finesses van het oorspronkelijke artikel kunnen weergeven, maar er worden ook allerlei time lags, andere instrumentele variabelen etc. gebruikt. Heeft allemaal geen effect.

  Persoonlijk vind ik die additionele verbanden (over genres en zo) eigenlijk nog overtuigender.

 4. Een andere Remco hier. Ik heb het niet kunnen vinden, maar in hoeverre is het bewezen dat het tijdstip van downloaden belangrijk is? Is het aan de oostkust echt makkelijker om populaire albums te downloaden? En trekken mensen zich daar iets van aan (ik download op de achtergrond, dus ik heb geen idee hoelang het duurt).
  Mocht dit er niet in staan, dan is dit dus aangenomen op basis van ‘conventional wisdom’, wat me niet echt een solide basis lijkt.

 5. Tweede Remco (het begint nu toch wat verwarrend te worden),

  In het artikel staat alleen dat de auteurs vinden dat er aan de oostkust inderdaad meer wordt gedownload dan aan de westkust, maar harde cijfers ontbreken. Wel is er een voetnoot 29, die stelt dat een en ander lastig te bepalen is, en hooguit suggestief. Beetje vaag dus. Wel wordt geconstateerd dat aan de oostkust een derde van de downloads worden verstrekt door Europeanen.

Reacties zijn gesloten.