Effe buurten

Inbrekers opgelet, het CBS heeft opnieuw becijferd in welke buurt van Nederland de inkomens het hoogst zijn. Dat is nog niet zo makkelijk, want de omvang van een huishouden is niet in elke buurt gelijk. En wie met meer mensen samen leeft deelt de vaste kosten en heeft dus een hoger besteedbaar inkomen.

In de pers wordt dit soort gegevens altijd dankbaar gebruikt. Vrijwel altijd gaat het daarbij over de ligging van rijke en arme buurten. Maar dat is wat te snel door de bocht: de data gaan over het jaarinkomen van buurtbewoners in 2004. En hoewel het helpt, is een hoog inkomen in één jaar niet voldoende om rijk te zijn. Relevanter is het vermogen van buurtbewoners.

Vooral bij heel jonge en heel oude mensen kan het verschil groot zijn, in die zin dat het vermogen vaak veel groter is dan het huidige inkomen doet vermoeden. Het CBS telt ook nog eens de studenten en inwoners van tehuizen niet mee in het onderzoek. Daarmee wordt de rijkdom van wijken met veel bejaarden of veel studenten flink onderschat.

Auteur: Thijs

Econoom. Krantenlezer. Stuurman aan wal.

3 gedachten aan “Effe buurten”

  1. Rijkdom van wijken met studenten wordt onderschat? Dan ga je uit van het verdisconteerde vermogen? Of doe ik iets verkeerd?
    Overigens woont mijn vriendin in een ‘probleemwijk’ in Groningen, waarschijnlijk omdat de inkomens van de vele studenten wel worden meegeteld.

  2. Inderdaad. Als je rijkdom definieert als inkomen, dan leidt weglaten van studenten tot onderschatting van rijkdom. Maar als je rijkdom definieert als vermogen, en vervolgens kijk je als proxy naar inkomen maar laat je studenten (met vermogen nul) weg, dan zouden die twee vereenvoudigingen elkaar net zo’n beetje kunnen opheffen. Bij bejaarden ligt dat natuurlijk heel anders.

  3. Mijn redenatie was de volgende: het formele, gemeten, inkomen van studenten is vaak erg laag: de studiebeurs. Vandaar dat in gemeentelijke statistieken een buurt met veel studenten er vaak uitziet als een achterstandsgebied. Toch is de koopkracht van studenten doorgaans hoog (zie de outfit van een gemiddelde student) door het informele inkomen: de toelage van de ouders en eventuele verdiensten die de fiscus onbekend zijn. Studenten zijn zeker niet zo arm als ze in de statistieken lijken.

Reacties zijn gesloten.