Grabbelton

  • Vorige week vrijdag vond het eindexamen VWO plaats voor de vakken economie 1 (bijvak) en economie 1,2 (hoofdvak). De reacties van Sterken en Heertje en Schöndorff staan hier. De examens zelf plus uitwerking staan hier en hier.
  • Hebben economen ook een mening over de op handen zijnde Grote Donorshow? Reken maar. Zie hier of hier. Tim Worstall vindt het walgelijk. De reacties van politici en medici dan. Ook lezenswaardig: Sally Satel, zelf ontvanger van een nier. Zij is medicus, maar aanzienlijk genuanceerder dan het Nederlandse medisch establishment.
  • We schreven meermalen over pogingen om zwarte handel in kaartjes te verbieden. De New York Times meldt dat de staat New York nu deze handel legaliseert [via].
  • Mijn collega Laura Spierdijk is onderwerp van een bericht bij Freakonomics.