Het generaal pardon kost minder dan 6 miljard

Politicus Henk Kamp heeft berekend wat het generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers de Nederlandse staat gaat kosten. Het betreft een minimumschatting.

Kamp gaat ervan uit dat voor ten minste 15 duizend gepardonneerden (‘een heel lage schatting’) twintig jaar lang bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand, huursubsidies, gezondheidszorg, onderwijs en oudedagsvoorzieningen nodig zijn. ‘Dat kost 20 duizend euro per persoon per jaar, dus zes miljard euro. Minstens’, aldus het VVD-Kamerlid.

De notie dat er kosten verbonden zijn aan een generaal pardon is niet bij iedereen meteen duidelijk en dus is er wel iets te zeggen voor het doen van dit soort berekeningen. Maar dan wel zorgvuldig graag. Kamp ziet twee belangrijke dingen over het hoofd:

  1. Het wil er bij mij niet in dat alle gepardonneerden de rest van hun leven geen belasting gaan betalen aan de Nederlandse staat. Hoewel er ongetwijfeld door een aantal een beroep zal worden gedaan op een uitkering zullen er ook zeker mensen bij zijn die de hun geboden kans met beide handen aangrijpen en gewone, betalende, Nederlanders zullen worden die de fiscus geld gaan opleveren.
  2. Disconteren. Wie zes miljard euro verspreid over twintig jaar moet betalen hoeft maar voor een kleine 14 jaar geld mee te nemen (gebaseerd op de lange rente op staatsleningen, 4.38%). Dat scheelt een stuk.

Beide omissies maken dat het bedrag van 6 miljard een overschatting is. Maar misschien wel de belangrijkste missende informatie is het volgende feit: onder de huidige regels kost ook elke Nederlander de fiscus geld, en wel een kleine 15 duizend euro, gerekend bij geboorte. Wat dat betreft zijn de gepardonneerden al goed geïntegreerd.

Auteur: Thijs

Econoom. Krantenlezer. Stuurman aan wal.

2 gedachten aan “Het generaal pardon kost minder dan 6 miljard”

  1. Kamp zegt niet dat alle 30.000 gepardonneerden (hoeveel waren het er ook al weer?) uitkeringen gaan trekken, maar ‘slechts’ de helft. Dit soort berekeningetjes gaat er impliciet vanuit dat het aantal banen vast is, dat er nu meer werkwillenden dan banen zijn (er is immers werkloosheid) en dat (de meeste van) de nieuwkomers ‘dus’ werkloos worden.

    Natuurlijk neemt Kamp ook het voordeel (voor de fiscus) van de belastingen betaald door de andere helft niet mee aan de plus kant.

  2. Feit blijft dat het uitermate populistische stemmingmakerij is. Veel onderzoek wijst juist op het positieve effect van immigratie, bijvoorbeeld in Engeland of Spanje. Ook op Vox EU staat nu weer een verhaal over de positieve effecten van immigratie:

    “Research on US data shows that high immigration cities experienced higher wage and housing price growth. Immigration had a positive productivity effect on natives overall, but important distributional effects. Highly educated natives enjoyed the largest benefits while the less educated did not gain (but did not lose much either).”

Reacties zijn gesloten.