Vrouwen en medailles

Naarmate de Olympische Spelen vorderen, wordt steeds duidelijker dat de Nederlandse vrouwen het veel beter doen dan de Nederlandse mannen. Van de 13 medailles gingen er slechts 2 naar mannen, 10 naar vrouwen en 1 naar een gemengd team. Hoe dat komt? Atletiekcoach Kraaijenhof komt met de volgende verklaring:

Volgens Kraaijenhof is er één aspect dat zeer nadrukkelijk in het voordeel van de vrouwen spreekt. ,,Ze zijn doorgaans gemotiveerder en vasthoudender. Ze bijten door. Ze gaan, zoals dat heet, tot het gaatje. Als ze zich een doel hebben gesteld, dan gaan ze er niet voor honderd maar voor honderdenéén procent voor.”

Natuurlijk is dat onzin. Nou ja, niet noodzakelijk dat vrouwen tot het gaatje gaan, maar wel dat dat zou leiden tot meer medailles voor de Nederlandse dames. Immers: Nederlandse vrouwen moeten concurreren met andere vrouwen, die net zo goed tot het gaatje gaan. Terwijl Nederlandse mannen mogen concurreren met andere mannen, die al net zulke lapzwansen zijn. Dat Nederlandse vrouwen het relatief beter doen dan Nederlandse mannen, wordt daarmee niet verklaard.

Waarschijnlijk zit er veel meer in een andere verklaring, die coach Westphal en Kraaijenhof ook geven:

In veel culturen speelt de vrouw nog een ondergeschikte rol. In Nederland zijn vrouwen geëmancipeerd, ze krijgen meer kansen en grijpen die met beide handen aan. Wij vinden het niet gek als ze net zo hard trainen als mannen, of zelfs harder.

Inderdaad, dat kan wel verklaren waarom Nederlandse vrouwen in een internationaal vrouwenveld het relatief beter doen dan Nederlandse mannen in een internationaal mannenveld. Ook hier gaat het dus om de comparatieve voordelen, niet om de absolute.

Zo. Heb ik er toch nog een economische draai aan weten te geven.

3 gedachten aan “Vrouwen en medailles”

  1. De verklaring van de twee coaches zou iets kunnen zeggen over het succes van de vrouwen, maar biedt niet meteen een uitleg voor het falen van de Nederlandse mannen (ik heb tenminste de indruk dat Nederland bij de mannen onder het gemiddelde scoort zodra er voor BBP, mensenrechten, etc. wordt gecorrigeerd). Of zouden de Oranje-mannen a.g.v. de grote mate van emancipatie teveel met de stofzuiger en de strijkplank i.p.v. met de knuppel, de kogel of de baanfiets in de weer zijn? Wat mij betreft gaat een Groningse econometrist de significantie van Hofstede’s “maculinity” cultuurvariabele voor het aantal mannelijke en vrouwelijke medailles bestuderen…

  2. Hmm. Goed punt. Volgens eerder aangehaalde deskundigen zou Nederland 20 medailles moeten halen, op grond van de indicatoren. De vrouwen hebben hun 10 medailles nu gehaald. Het zijn dan dus eerder de mannen die internationaal gezien onderpresteren, dan dat de vrouwen het zo goed zouden doen (hoewel daar nog zeker 2 medailles bij gaan komen natuurlijk).

Reacties zijn gesloten.