Ervan langs (2)

Thijs besteedde vorige week aandacht aan de onaardige column van Ewald Engelen in de Groene Amsterdammer. Nu blijkt de redactie van Met Het Oog op Morgen de zaterdag daarvoor al zowel Engelen als Arnold Heertje (die van wijlen Economie voor Jou)  te hebben uitgenodigd om samen daarover in debat te gaan.

Het is al een tijdje geleden, maar dermate hilarisch dat ik u er toch nog graag op wijs. Klik hier voor het volledige programma: het debat begint op 30:27 , en ontspoort volledig op 40:00.

Als argeloze nietswetende luisteraar zou je haast geneigd zijn Engelen gelijk te geven.

3 gedachten aan “Ervan langs (2)”

  1. Even tussendoor: Heertje had niets te doen met Economie voor Jou, hij is van het boek voor scholieren (Economie voor Jullie).

    Hij is in dit gesprek overigens erg obstinaat en speelt nogal op de man, dat is niet echt chique. Het moet ook mogelijk zijn dit gesprek op argumenten te winnen. De karakterisering van economie als wetenschap die zich de laatste tien jaar als een soort wiskunde heeft ontwikkeld zonder naar buiten te kijken bijvoorbeeld is minstens twintig jaar achterhaald. Een lezer van Freakonomics (of Harford) weet beter.

  2. Ach, het stond mij bij dat hij er ook ooit iets mee te maken had gehad. Blijkbaar een misverstand. Zo blijkt alles toch minder met elkaar samen te hangen dan ik dacht.

  3. Meer inhoudelijk: inderdaad, mensen met kritiek op economie bestrijden vaak een karikatuur uit de jaren ’70. Heertje is hier bijzonder onaangenaam en roept dingen waarvan de relevantie volledig zoek is. Dat de Nobelprijs jaarlijks wordt gewonnen door goede economen, meestal Amerikanen of Israeliers. Tja.

    Het lijkt me overigens toch geen makkelijke discussie om te voeren. De argumenten die Engelen geeft klinken voor een leek al gauw aantrekkelijk.

Reacties zijn gesloten.