Heeft illegaal downloaden geen effect op de CD-verkoop?

Eerder dit jaar berichtten wij over een artikel in de Journal op Political Economy dat “ondubbelzinnig en overtuigend zien dat illegaal downloaden geen merkbaar effect heeft op de verkoop van CDs.”

Het blijkt dat niet iedereen het met die interpretatie eens is. Stan Liebowitz publiceerde een paar dagen geleden een paper op internet waarin hij het oorspronkelijke artikel volledig aan mootjes hakt. Allereerst is de regressie-analyse niet reproduceerbaar omdat de auteurs weigeren hun data ter beschikking te stellen. Verder worden er een aantal aanvullende “quasi-experimenten” uitgevoerd waaruit ook zou blijken dat downloaden geen effect heeft op CD-verkoop. Liebowitz claimt dat zijn pogingen om deze resultaten te reproduceren, tot niets hebben geleid. Tenslotte: de auteurs van het oorspronkelijke onderzoek

… provide factual details about the industry that appear to be consistent with their overall conclusion. Surprisingly, these ‘facts’ were almost never supported by reference to actual data. My attempts to verify many of these factual claims indicate that these […] statements appear to be at variance with actual data.

En dat lijkt me een vrij sympathieke manier om te zeggen dat ze de kluit belazeren. [via]

Overigens is Liebowitz met name bekend omdat hij eerder al eens de mythe doorprikte dat wij allemaal het inefficiente QWERTY-toetsenbord gebruiken vanwege sterke netwerk-effecten.