Het nakijken hebben

De faculteit waar ik werk staat er op dat ik tentamens binnen drie weken nakijk. Blijkbaar zijn er meer universiteiten die worstelen met hetzelfde probleem: hoe zorgen wij er voor dat het personeel op tijd de cijfers doorgeeft?

Nu hebben economen een oplossing voor elk probleem. Precies dezelfde oplossing zelfs: prikkels. Als docenten ongewenst gedrag vertonen, dan kan via financiële prikkels hun gedrag worden beïnvloed. Geef gewoon een boete voor elk cijfer dat te laat bekend wordt gemaakt.

Wat zegt u? Dat is veel te theoretisch? Helemaal niet. Op Florida State University doen ze het gewoon. [via]

2 gedachten aan “Het nakijken hebben”

  1. Dichter bij huis is er in Tilburg een sanctie op het persoonlijk budget (voor reizen etc) van de vakcoördinator die te laat met de cijfers komt. Die persoon is trouwens vaak weer afhankelijk van andere docenten die aan hetzelfde vak meewerken maar kennelijk vertrouwt men op Coasian bargaining.

    Overigens, door een bedrag aan het vergrijp te hangen maak je het verhandelbaar, het kan zijn dat hierdoor het aantal te late tentamens toeneemt.

  2. Vooral die laatste zin: ?Don’t give me an excuse that you would not accept from your own students.” Geniaal!!!

    Thijs: als de prijs maar hoog genoeg is (dus niet de lousy 2 dollar, maar 10 dollar per cijfer!), dan zal er erg weinig vraag naar zijn. Zeker als de kosten niet worden gepooled door de faculteit/vakgroep, maar per vak, of beter, per docent worden afgerekend.

    Ben direct voor.

Reacties zijn gesloten.