Benzineprijsverschillen

(Dit begon als commentaar op het bericht van Thijs, maar liep nogal uit de hand. Dan maar als zelfstandig bericht).

Gisteren had Thijs kanttekeningen bij de waarneming dat brandstof in dichtbevolkte gebieden duurder zou zijn. Natuurlijk heeft hij gelijk. Het aantal pompstations is endogeen, normaal leidt meer vraag juist tot meer aanbieders, dus meer concurrentie, dus lagere prijzen. Er moet dus meer aan de hand zijn.

Het aandeel snelwegstations kan een deel van de verklaring zijn, zoals Thijs suggereert. Om dat te beoordelen, zou je de prijs van alle individuele stations moeten regresseren op een provinciedummy, die aangeeft in welke provincie het station staat, en een snelwegdummy, die aangeeft of het station aan de snelweg staat. Op die manier zie je de provinciale prijsverschillen zonder dat die vervuild worden door het aandeel snelwegstations. Heeft Thijs gelijk en wordt het verschil volledig verklaard door snelwegstations, dan zouden in zo’n regressie de provinciedummies niet significant moeten zijn.

Laat een student van mij een paar jaar geleden nu precies die regressie gedraaid hebben, op basis van soortgelijke gegevens als waar dit onderzoek op gebaseerd is.

Uitkomst? Als we ons beperken tot Euro Loodvrij, dan zijn snelwegstations 3% duurder. Als je daar rekening mee houdt, is Zuid-Holland de duurste provincie. Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht zijn ook duur, maar wel 0.7% goedkoper. Drenthe is 2.7% goedkoper en de goedkoopste, Flevoland, Groningen en Overijssel zijn 2% goedkoper, Friesland zit op -1,5%. Dat ligt vrij dicht bij de gegevens in de pers: als je de goedkoopste en duurste provincies groepsgewijs vergelijkt, is het verschil zo’n 1,5%, dus 2 cent in plaats van de 2,5 cent die de krant haalde. Snelwegen zijn dus zeker niet de hele verklaring, al verklaren ze wel een deel van het verschil. Overigens werd in de regressie ook rekening gehouden met de stationsdichtheid en de Herfindahlindex in het 3cijferig postcode (allebei maatstaven voor concurrentie).

Wat verklaart dan wel de regionale verschillen? Verkeersdrukte, zodat automobilisten de facto minder alternatieven hebben? Een groter aandeel weinig prijsbewuste leaserijders? Lijkt me stof voor nader onderzoek…

[Dank aan Dendi]

(Update: Ik zie nu pas dat Pim gisteren commentaar op het bericht van Thijs heeft geschreven met dezelfde strekking, dat echter nog niet door onze anti-spambeveiliging was gekomen. Excuus en dank!)

3 gedachten aan “Benzineprijsverschillen”

  1. Kon het maar altijd zo gaan: je oppert een verklaring en 24 uur later is het betreffende onderzoek al opgediept. Mooi werk. Ik hoop dat je student ook de Telegraaf gehaald heeft?

  2. Zou het door lagere grondprijzen kunnen komen? Of door minder lastige mileuregels buiten de Randstad?

  3. Thijs: Uhm, nee. Misschien was een en ander daar ook iets te genuanceerd voor… En sowieso was het tot nu toe nooit naar buiten gebracht. Primeurtje!

    Herman: zou ook mee kunnen spelen. Op zich hebben vaste kosten natuurlijk geen effect op prijs, maar via toetreding (hogere vaste kosten betekent minder toetreders, wat op zich betekent dat de bedrijven die toetreden een hogere prijs kunnen zetten) zou dat een effect kunnen hebben.

    Anderzijds: alle raffinaderijen e.d. staan in en rond Rotterdam, dus transportkosten naar de Randstad zijn weer lager…

Reacties zijn gesloten.