Rijke ouderen

De rapen zijn gaar nu Diederik Samsom heeft gewaagd te constateren dat de meeste ouderen in Nederland echt niet arm zijn. Daarin heeft hij wel gelijk, en de observatie dat 78% van ‘s lands vermogen in handen van 50-plussers is zal ook best wel kloppen. Maar is dit nu een teken dat het in Nederland oneerlijk verdeeld is? Ik denk het niet, en de huidige verdeling over generaties is grofweg zoals je die zou verwachten.

Want. Een jongere die net begint te werken heeft meestal een bescheiden financieel vermogen, maar een grote hoeveelheid menselijk kapitaal. Dat wil zeggen, de contante waarde van de resterende tijd op de arbeidsmarkt is groot, maar het banksaldo is laag. Voor een pensionerende oudere is het omgekeerd: menselijk kapitaal bijna op, financieel kapitaal omvangrijk. In de tussenliggende tijd wordt menselijk kapitaal, door te werken, omgezet in financieel kapitaal.

Wie vervolgens gaat kijken waar op enig moment het meeste financiële vermogen zit, komt vanzelf uit bij de ouderen. Dat is niet schokkend en ook niet oneerlijk. Feit is wel dat menselijk kapitaal wendbaarder is dan financieel kapitaal. Het is moeilijk direct te belasten en als de regels weer eens veranderen, kan de eigenaar zich nog aanpassen door bijvoorbeeld meer, minder, langer of korter te werken.

Auteur: Thijs

Econoom. Krantenlezer. Stuurman aan wal.

2 gedachten aan “Rijke ouderen”

  1. Wat ik zelf heel oneerlijk vind aan dit hele verhaal is dat ouderen nu als rijk en vermogend worden aangemerkt terwijl we het hier hebben over mensen die hun hele leven gespaard en zuinig geleefd hebben. Zij hebben vaak niet meegedaan aan de consumptiemaatschappij zoals die nu is. Bovendien is het vaak zo dat zij zo ‘rijk’ zijn geworden door verkoop van hun huis. Laat deze mensen lekker met rust en nog genieten van hun centjes.

  2. Wat ik zelf oneerlijk vind aan de verweren op de discussie over het vermogen/inkomen van ouderen, is dat (meestal) voorbij wordt gegaan aan de vraag wie dan wel moet betalen.

    Er is een probleem met geld. Dat moet worden opgelost. Als de ouderen niet (mee)betalen, moeten de jongeren betalen. Is dat dan wel eerlijk?

    Jongeren worden net zo goed getroffen door belastingmaatregelen en premieverhogingen.

    (wellicht niet de juiste plek voor zo’n discussie, maar na de eerste comment vond ik dat de andere zijde ook genoemd moet worden)

Reacties zijn gesloten.