Ervan langs

De nieuwe economisch columnist van de Groene Amsterdammer, Ewald Engelen, neemt geen blad voor de mond:

Als wetenschap is economie bankroet — de precisie is schijnprecisie, het model ondeugdelijk, de rationaliteit een fictie, de transparantie een illusie, het getal manipuleerbaar en de voorspelbaarheid een leugen

und so weiter. Zijn stelling:

Ik wil een lans breken voor meer sociologen, antropologen, politieke economen, historici en geografen in de economiepanels van morgen.

Op een bepaalde manier lost dat inderdaad het probleem op: zet bijvoorbeeld een econoom naast de historicus die vorige week in NOVA vrolijk de Kondratieff-golf doortrok en de hij steekt er een stuk intelligenter bij af. Maar misschien was dat niet de bedoeling.

Meer in het algemeen is het natuurlijk nuttig om meerdere perspectieven te horen dan alleen die van de econoom. Maar het is de economische wetenschap (met al haar imperfecties) die aangeeft wat de mogelijkheden zijn en waar de grenzen liggen. Het in kaart brengen van de gevolgen van schuld, inflatie, herkapitalisering en wat dies meer zij is reken- en modellenwerk. Het is niet gek dat de media voor informatie over die zaken naar iemand gaan die er verstand van heeft.

Nederlandse economen op Wikipedia

Na lezing van dit bericht over Ruud Lubbers en zijn Wikipedia-lemma klikte ik natuurlijk door om het gewraakte verhaal te lezen. Onderaan de pagina staat een overzicht van de categorieën waaronder Lubbers allemaal valt. Een daarvan is Dutch Economists, en er is een lijst beschikbaar van soortgenoten.

Ik zou zeggen: ga eens kijken. Het blijkt dat Nederland maar liefst 13 economen heeft voortgebracht, waaronder krakers als Lizzy van Dorp en Christiaan Cornelissen. Iets beter staat het ervoor op de pagina in het Nederlands maar ook dit gezelschap van 41 mannen is zeker geen representatieve steekproef. (Hopelijk niet! Behalve het ontbreken van vrouwen zijn in ieder geval twee van de 41 ook nog van twijfelachtig allooi.)

Een economische analyse: iedereen die iets weet van economie zal zich verre afzijdig houden van het aanmaken en onderhouden van Wikipedia-lemma’s, een vorm van vrijwilligerswerk. Maar misschien dat een organisatie met een belang bij het beeld van economen (suggestie) iemand er eens voor kan betalen.