De Jopie 2007!!

Gelukkig nieuwjaar! Trouwe lezertjes weten inmiddels dat wij het jaar traditiegetrouw afsluiten met de feestelijke uitreiking van de Jopie Award, een prijs die gaat naar uitspraken, voorstellen en soortgelijke media-uitingen die getuigen van Groot Economisch Onbenul, of waar uw redactie het anderszins grondig mee oneens is. Trouwe lezertjes van het eerste uur kennen ook de oorsprong van de Jopie. De eerste award ging in 2005 naar de Vereniging Eigen Huis, die de mogelijkheid van een belastingvrije gift van 250,000 euro van ouders aan kinderen voorstelde, mits de kinderen daarmee starten op de woningmarkt. Inmiddels is de VEH tot inkeer gekomen en begrijpt de vereniging ook dat het op een dergelijke manier sleutelen aan de woningmarkt alleen maar averechts werkt. Vorig jaar ging de prijs naar Minister Joop Wijn, voor zijn Verzamelde Werk. Inmiddels is de man geen minister meer. U merkt het: de invloed van een Jopie valt nauwelijks te onderschatten.

Genoeg gepraat. Tijd voor de nominaties. Ook dit jaar werden er weer malle voorstellen over de woningmarkt gedaan, en vreemde dingen geroepen over de handel in kaartjes voor grote evenementen, maar deze hebben de nominaties niet gehaald, wegens gebrek aan originaliteit. Het in onze kolommen meest besproken onderwerp van het afgelopen jaar was waarschijnlijk de kwestie van het tekort aan nieren, maar dat leverde uiteindelijk weinig nomineerbaars op, of het zou al het schokkend hautaine en mensenlevensverslindende advies van de Gezondheidsraad moeten zijn. Wel genomineerd zijn:

  1. Een gezamenlijke nominatie voor alle goedbedoelde plannen om de CO2-uitstoot terug te dringen, zonder het prijskaartje te hangen aan dat waar het eigenlijk om gaat: de CO2-uitstoot. We denken aan de slurptaks, de heffing op vliegreizen, het verbieden van gloeilampen, van verwarmde terrassen, en meer van dat soort dingen.
  2. Nog een gezamenlijke nominatie voor de curieuze berichtgeving over de vermeende verkwanseling van het Nederlandse bedrijfsleven.
  3. Tankstations en werkgevers in het beroepsvervoer, die gecompenseerd willen worden voor de files.
  4. Henk Kamp van de VVD voor kant-nog-wal-rakende en uitermate tendentieuze suggestie dat het Generaal Pardon meer dan 6 miljard zou kosten.

Maar ach. Al deze kandidaten waren eigenlijk bij voorbaat al kansloos bij het geweld van de lachwekkende tsunami van denkfouten die over ons heen werd gespoeld door de organisatie die met droge ogen durfde te claimen dat de invoering van de euro de Nederlandse burger een koopkrachtverlies van 30% heeft opgeleverd, en ook nog eens voorstelde dat verlies te claimen bij de Nederlandse Staat, onszelf dus. Inderdaad, de Jopie Award 2007 gaat welhaast vanzelfsprekend naar de Stichting Wisselverlies. Van harte. En passant strijkt de stichting ook nog eens de prijs op voor de meest humoristische website.

Eén gedachte over “De Jopie 2007!!”

Reacties zijn gesloten.